CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA 義大利家具進口
244 MYWORLD沙發,寬大厚實的靠墊帶來舒適感,雙邊不對稱的設計則留給了扶手或是邊几的選擇空間,利用收納置物的搭配即可創造屬於自己的休息或工作區域。

預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  
 
鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

上海聯絡辦事處
毛仲蒝(Jones Mao) 
手機 18616365168
電郵 854705513@qq.com   

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

CASSINA義大利家具-244 MYWORLD沙發

預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  
 
鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

上海聯絡辦事處
毛仲蒝(Jones Mao) 
手機 18616365168
電郵 854705513@qq.com   
Comments