MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口
Tape 沙發單椅系列,Tape的名字來自於高質感的細節之一,淺青銅色金屬腳結構上的色帶。
由Oki Sato執導的日本工作室Nendo所設計,Tape是一系列具有強烈個性的座椅,以輕盈的輪廓為特色,憑藉其獨特的反向意味,設計師顛覆了傳統的座椅主體支撐腳的概念,將它們放置在結構的外部。外殼的柔軟曲線設計延伸至扶手,可以容納柔軟的靠墊,凸顯了扶手椅的純粹和包圍線條。

預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  

鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

上海聯絡辦事處
毛仲蒝(Jones Mao) 
手機 18616365168
電郵 854705513@qq.com   

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

MINOTTI 義大利家具進口 - TAPE SOFA

預約專線:
黃亨利(Henry Huang)
手機 0911-899-098  

鄭譚亞(Tania Cheng)
手機 0922-046-358

上海聯絡辦事處
毛仲蒝(Jones Mao) 
手機 18616365168
電郵 854705513@qq.com   

Comments